UAV-ilmakuvaus on kustannustehokas menetelmä esim. louhosten ja soranottopaikkojen kartoitukseen ja mittauksiin. Perustapauksessa kohteesta otetaan 100 metrin korkeudelta n. 100 kuvaa/hehtaari. Näistä kuvista voidaan muodostaa 3D-pistepilvi jossa on 3D pisteitä 4 senttimetrin välein. Tästä voidaan suorittaa esim. pinta-ala ja tilavuusmittauksia, muodostaa mittatarkkoja ortoilmakuvia, digitaalisia korkeusmalleja, maanpintamalleja ja 3D-malleja. Dataa käytetään tyypillisesti raaka-aine varantojen arvioimiseen ja niiden käytön optimointiin. Dataa voidaan hyödyntää myös koneohjaukseen ja maansiirtotöiden seurantaan.

Kaivoksen 3D kartoitus PDF Kiviainesalueen UAV-kartoitus Raakapuu terminaalin kartoitus